Presko?i? na hlavny obsah

Posledné novinky

Ukáza? viac správ
 • UPS oznamy 2018 zmeny poplatkov

  Sadzobník a tabu?ka zón 2018 je teraz dostupný online

  Pre?ítajte si viac o Poplatkoch a servisoch 2018
 • UPS sekcia II Zmena po?iadaviek na batériu

  Spolo?nos? UPS zmení s ú?innos?ou od 1. januára 2017 po?iadavky na leteckú prepravu lítiových batérií.

  Pre?ítajte si viac o právnych predpisoch
 • Povinné informácie na súhrnnom zápise pre Turecko

  S ú?innos?ou od 1. júna 2016 je povinné deklarova? doplňujúce informácie o súhrnnom zápise, ktoré majú vstúpi? na colné územie Turecka.

  Pre?ítajte si viac o po?iadavkách
 • Colny kódex únie platny od 1. mája 2016

  Ako sú?as? modernizovania európskeho právneho rámca, Colný kódex únie a jeho vykonávacie predpisy nadobudnú platnos? 1.mája 2016.

  Pre?ítajte si viac o tomto kódexe
 • Spojené ?táty americké zvy?ujú minimálnu vy?ku hodnoty zásielok posielanych do USA

  Minimálna výška hodnoty pre importné zásielky sa zvýšila z 200$ na 800$ za zásielku.

  Pre?ítajte si viac o De Minimis
 • Novy podvodny email v obehu

  Podvodné emaily preberajú rôzne formy a sú to neautorizované ?iny tretích strán, ktoré nie sú v spojení s UPS. Nahlásený bol u? zna?ný po?et podvodných emailov a nové podvrhy sú neustále zavádzané.

  Pre?ítajte si viac o podvodnych emailoch
 • [福]什么是“幸福”?这两个字所表示的直接含义就是:“幸”是指机会,“福”就是指拜求神赐田地生长粮棉等生物而足食丰衣。 2018-09-12
 • 省交控集团党委研究部署“讲严立”专题警示教育 2018-08-22
 • 载30吨发泡剂大货车高速路上起火 现场浓烟滚滚 2018-08-22
 • 西门子展示新型高铁列车,曾向中国“漫天要价” 2018-08-06
 • 张洪在湘东走访慰问困难群众 2018-08-06
 • 孙杨、宁泽涛扛起中国游泳大旗 2018-07-19
 • 951| 326| 194| 351| 303| 9| 188| 168| 680| 156|