Μετ?βαση στο Κ?ριο Περιεχ?μενο
 • Η UPS ανακοιν?νει αλλαγ?? τιμ?ν για το 2018

  Ο Οδηγ?ς Τιμ?ν και Υπηρεσι?ν της UPS για το 2018 ε?ναι διαθ?σιμος στην ιστοσελ?δα μας. 

  Διαβ?στε περισσ?τερα για τι? Τιμ?? και τι? Υπηρεσ?ε? του 2018
 • Οι UPS Προδιαγραφ?? μπαταρι?ν του Section II αλλ?ζουν

  Απ? 1η Ιανουαρ?ου 2017, η UPS αλλ?ζει τις προδιαγραφ?ς αποστολ?ς μπαταρι?ν λιθ?ου αεροπορικ?ς.

  Διαβ?στε περισσ?τερα για αυτο?? του? κανονισμο??
 • Τουρκ?α Υποχρεωτικ? Περ?ληψη Πληροφορι?ν Δηλωτικο? Φορτ?ου

  Με ισχ? απ? 1η Ιουν?ου 2016 ε?ναι υποχρεωτικ? η δ?λωση πρ?σθετων πληροφορι?ν σχετικ? με την Περ?ληψη Δηλωτικο? Φορτ?ων που αναμ?νεται να εισ?λθουν στο τελωνειακ? ?δαφος της Τουρκ?ας.

  Διαβ?στε περισσ?τερα για αυτ?? τι? προδιαγραφ??
 • Ενωσιακ?? Τελωνιακ?? Κ?δικα?(UCC) σε ισχ? απ? 1η Μα?ου 2016

  Στα πλα?σια εκσυγχρονισμο? του ρυθμιστικο? πλαισ?ου της ΕΕ, Ο Ενωσιακ?ς Τελωνιακ?ς Κ?δικας(UCC) και οι κανονισμο? εφαρμογ?ς του θα τεθο?ν σε ισχ? την 1η Μα?ου 2016.

  Διαβ?στε περισσ?τερα για αυτ?ν τον κ?δικα
 • Οι ΗΠΑ Αυξ?νουν το ελ?χιστο ?ριο(De Minimis) για Εισερχ?μενε? Αποστολ??

  Στις ΗΠΑ το ελ?χιστο ?ριο για εισαγ?μενα ε?δη ?χει αυξηθε? απ? $200 αν? αποστολ? σε $800 αν? αποστολ?.

  Διαβ?στε περισσ?τερα για το Ελ?χιστο ?ριο (De Minimis)
 • Κυκλοφορ?α Ν?ου e-mail δ?λου

  Τα e-mail δ?λου υιοθετο?ν δι?φορες μορφ?ς και αποτελο?ν μη εξουσιοδοτημ?νες εν?ργειες τρ?των, που δεν σχετ?ζονται με την UPS. Υπ?ρξε μια σειρ? απ? αναφερθ?ντα παραπλανητικ? e-mail, εν? ν?α πλαστογραφημ?να μην?ματα συνεχ?ζουν να εισ?ρχονται.

  Διαβ?στε περισσ?τερα για τα παραπλανητικ? e-mail
 • 想笑说滴根本不是马克思滴“共产主义”······ 2019-01-16
 • C罗一人扛起葡萄牙前进 前三届世界杯共打进三球 2019-01-14
 • 习近平同哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫举行会谈 2018-12-29
 • 恒大童世界开工 胡和平许家印等共同见证童话诞生 2018-12-29
 • 开放、变革、崛起,长城葡萄酒发展成改开40年标本葡萄酒 中国 2018-12-24
 • 千年学府的世纪乡愁:余光中十八年前雨中演讲 2018-12-24
 • [福]什么是“幸福”?这两个字所表示的直接含义就是:“幸”是指机会,“福”就是指拜求神赐田地生长粮棉等生物而足食丰衣。 2018-09-12
 • 省交控集团党委研究部署“讲严立”专题警示教育 2018-08-22
 • 载30吨发泡剂大货车高速路上起火 现场浓烟滚滚 2018-08-22
 • 西门子展示新型高铁列车,曾向中国“漫天要价” 2018-08-06
 • 张洪在湘东走访慰问困难群众 2018-08-06
 • 孙杨、宁泽涛扛起中国游泳大旗 2018-07-19
 • 471| 564| 803| 201| 511| 564| 151| 662| 223| 293|