P?ejít na hlavní obsah
 • UPS vydává změny v sazbách 2018

  Pr?vodce slu?bami a sazebníkem UPS 2018 je nyní dostupný online.

  P?e?těte si více o sazbách a slu?bách UPS 2018
 • UPS Sekce II Baterie vy?adující vyměnu

  Po?ínaje 1. lednem 2017 mění spole?nost UPS po?adavky na leteckou p?epravu lithiových baterií.

  Získejte více informací o těchto na?ízeních a p?edpisech
 • Povinné dodate?né informace v p?ehledech o manifestovych polo?kách, které smě?ují do Turecka

  S ú?inností od 1.?ervna 2016 je povinné deklarovat veškeré dodate?né informace v p?ehledu manifestových polo?ek, u nich? se o?ekává, ?e vstoupí na celní území Turecka.

  Získejte více informací o těchto pozadavcích
 • Celní kodex Unie platny od 1. května 2016

  Jednou ze sou?ástí modernizace právního regula?ního rámce EU bude celní kodex Unie a s ním související zavedení nových p?edpis? a na?ízení, které vstoupí v platnost 1. května 2016.

  P?e?těte si více o tomto kodexu
 • USA navy?uje minimální hodnotu u importních zásilek

  V USA dochází k navýšení minimální hodnoty dová?eného zbo?í z hodnoty 200 USD za zásilku, na 800 USD za zásilku.

  Získejte více informací o De minimalizaci
 • Novy podvodny E-mail v oběhu

  Podvodné e-maily mohou mít mnoho r?zných podob a jsou neoprávněnými akcemi t?etích stran, které nejsou spojeny s UPS. Byl zaznamenán vysoký po?et podvodných e-mail?.

  P?e?těte si více informací o podvodnych e-mailech
 • [福]什么是“幸福”?这两个字所表示的直接含义就是:“幸”是指机会,“福”就是指拜求神赐田地生长粮棉等生物而足食丰衣。 2018-09-12
 • 省交控集团党委研究部署“讲严立”专题警示教育 2018-08-22
 • 载30吨发泡剂大货车高速路上起火 现场浓烟滚滚 2018-08-22
 • 西门子展示新型高铁列车,曾向中国“漫天要价” 2018-08-06
 • 张洪在湘东走访慰问困难群众 2018-08-06
 • 孙杨、宁泽涛扛起中国游泳大旗 2018-07-19
 • 407| 948| 510| 182| 893| 232| 671| 489| 1| 602|