Μετ?βαση στο Κ?ριο Περιεχ?μενο
 • Η UPS ανακοιν?νει αλλαγ?? τιμ?ν για το 2019

  Ο Οδηγ?ς Τιμ?ν και Υπηρεσι?ν της UPS για το 2019 ε?ναι διαθ?σιμος στην ιστοσελ?δα μας. 

  Δε?τε τον Οδηγ? Τιμ?ν και Υπηρεσι?ν του 2019?νοιγμα του συνδ?σμου σε ν?ο παρ?θυρο
 • H UPS ανακοιν?νει τροποποι?σει? στι? πρ?σθετε? χρε?σει?

  Η UPS ?χει τροποποι?σει τις διαστ?σεις που αφορο?ν τη Χρ?ωση Πρ?σθετης Διαχε?ρισης, και ?χει εφαρμ?σει επ?ναυλο καυσ?μου στη Χρ?ωση Πρ?σθετης Διαχε?ρισης, καθ?ς και στις πρ?σθετες χρε?σεις που αφορο?ν πακ?τα ?νω των Αν?τατων Επιτρεπ?μενων Ορ?ων.

  Για περισσ?τερες πληροφορ?ες παρακαλο?με δε?τε τον Οδηγ? Τιμ?ν και Υπηρεσι?ν της UPS για το 2018.

  Δε?τε τον Οδηγ? Τιμ?ν και Υπηρεσι?ν του 2018
 • Η UPS ανακοιν?νει αλλαγ?? τιμ?ν για το 2018

  Ο Οδηγ?ς Τιμ?ν και Υπηρεσι?ν της UPS για το 2018 ε?ναι διαθ?σιμος στην ιστοσελ?δα μας.

  Διαβ?στε περισσ?τερα για τι? Τιμ?? και τι? Υπηρεσ?ε? του 2018
 • Οι UPS Προδιαγραφ?? μπαταρι?ν του Section II αλλ?ζουν

  Απ? την 1η Ιανουαρ?ου του 2017, η UPS αλλ?ζει τις απαιτ?σεις της για την αερομεταφορ? μπαταρι?ν λιθ?ου.

  Διαβ?στε περισσ?τερα για αυτο?? του? κανονισμο??
 • Κυκλοφορ?α Ν?ου e-mail δ?λου

  Τα e-mail δ?λου υιοθετο?ν δι?φορες μορφ?ς και αποτελο?ν μη εξουσιοδοτημ?νες εν?ργειες τρ?των, που δεν σχετ?ζονται με την UPS. Υπ?ρξε μια σειρ? απ? αναφερθ?ντα παραπλανητικ? e-mail, εν? ν?α πλαστογραφημ?να μην?ματα συνεχ?ζουν να εισ?ρχονται.

  Διαβ?στε περισσ?τερα για τα παραπλανητικ? e-mail
 • [福]什么是“幸福”?这两个字所表示的直接含义就是:“幸”是指机会,“福”就是指拜求神赐田地生长粮棉等生物而足食丰衣。 2018-09-12
 • 省交控集团党委研究部署“讲严立”专题警示教育 2018-08-22
 • 载30吨发泡剂大货车高速路上起火 现场浓烟滚滚 2018-08-22
 • 西门子展示新型高铁列车,曾向中国“漫天要价” 2018-08-06
 • 张洪在湘东走访慰问困难群众 2018-08-06
 • 孙杨、宁泽涛扛起中国游泳大旗 2018-07-19
 • 987| 907| 528| 190| 456| 85| 343| 177| 704| 298|